Raynass Jewellery Renkler ve Hisler Koleksiyonu Lansmanı

MARKA YÖNETİMİ

Kuruluşlar ne kadar nitelikli mal ya da hizmet üretirse üretsin, tutarlı, dengeli ve sürekli iletişimle; kendilerini, ürün ya da hizmetlerini anlatmak durumundadırlar. Alya İletişim Danışmanlığı, kuruluş ve toplum arasında, iletişimi kanallarının, kuruluşun imajına katkı sağlayacak biçimde nasıl kullanılması gerektiği yönünde hizmet sunar.

Müşterilerinin hedef kitlelerine doğru mesajların, doğru zaman ve en doğru platformda, etkin bir biçimde iletilmesini sağlayan firmamız, kurumların; ticari, sosyal ve sektörel itibarını artıracak entegre ve sonuca yönelik iletişim çalışmaları yürütür. Uyguladığı özel programlar sayesinde şirketlerin kurumsal algılarlarına pozitif yönde katkı sağlar.


Skype'ın Kurucusu ve Atomico’nun CEO’su Niklas Zennström Türk iş adamları ve öğrencilerle buluştu.

Callpex TOG için, Procat TİDER için iyilik peşinde koşarken...

Koruncuk Vakfı Sen Yeterli Hayal Et Projesi

Marka yönetiminde en önemli faktörlerden birinin de müşteriler ile doğru ve etkin bir iletişim kurabilme olduğunun bilincinde olan danışmanlık ekibimiz, ürünlerinizin / çözümlerinizin tercih edilmesi, satın aldıkları üründen / hizmetinizden memnun olmaları ve aynı markayı tekrar tekrar satın almaları için benzersiz, entegre ve uygulanabilir öneriler geliştir.


Alya iletişim Danışmanlığı, müşteriler, sosyal paydaşlar ve iç müşteriler (çalışanlar) ile kurulan ilişkilerin düzenli, programlı ve verimli olması gerektiğini bilir ve bu yönde çalışmalarına yön verir. Deneyimli, konusunda uzman ekibimiz, mevcut bir markanın pazardaki gücünü korumak ve geliştirmek, ya da yeni bir ürün / şirketi marka konumuna getirmek üzere geliştirdiği programları başarı ile hayata geçirir.


Medya ilişkilerinde özellikle "içerik" etkin geri dönüşleri hızlandırmak açısından oldukça önem taşımaktadır. Markanın anlatmak istediğini, hem müşterilerin gözünde, hem de basının algısında aynı paralelde yer almasını sağlamak, doğru hamlelerle her zaman mümkündür. Bilgi paylaşımını en doğru zamanda belli bir stratejiyle özgünleştiren Alya İletişim Danışmanlığı ekibi, içerik yönetimi hizmetiyle kurumda var olanı, farkındalık yaratarak sistematik olarak yeniden düzenlemektedir. 


Kurumsal mesajlarınızı ve markanızı doğru hedef kitleye ve yeni pazarlara anlatabilmek için medya ilişkileri vazgeçilmez olabilmektedir. Deneyimli ekibimiz, hizmet verdiği kişi ve şirketlerin kurumsal itibarına pozitif yönde katkı sağlamak için çalışır. Medya aracılığı ile kurumsal vaadlerinizin en etkin şekilde  hedef kitleye aktarılmasına olanak tanır. 


KURUMSAL  İLETİŞİM

MEDYA İLE İLİŞKİLER VE İÇERİK YÖNETİMİ

KRİZ İLETİŞİMİ

Alya İletişim Danışmanlığı, sunduğu pazarlama iletişimi hizmetleri kapsamında; kurumunuzun hangi ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bunların rakiplerinizden farklarının neler olduğunu hedef kitlenize anlatarak; firmanız, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında bilinirlik ve beğeni yaratılmasına olanak tanır. Çift yönlü ve uzun süreli bir iletişim süreci olan bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı, günümüzde dijital ekonomide pazarlamaya ayrı bir boyut kazandırmıştır.


Zyxel Türkiye Basın Toplantısı

Muhtemel krizlerde nasıl bir yol haritası izleneceğini ayrıntılarıyla ortaya koyan Alya İletişim Danışmanlığı, stratejik iletişim partneri olduğu kurumlara; kriz öncesi hazırlık, kriz yönetimi konusunda eğitim, planlama ve uygulama hizmetleri verir.

Kriz yönetimi kapsamında özelikle iletişim ve kurumsal itibar konularına odaklanan firmamız, bu dönemde yürütülecek strateji ve iletişim politikalarını belirler. Danışmanlık yaptığı kurumların krizden güven ve itibarlarını yükselterek çıkmalarını sağlayan firmamız, müşterilerinin iş hedeflerinin zarara uğramasının önüne geçer.


SPONSORLUK İLETİŞİMİ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

​​Alya İletişim Danışmanlığı, iletişim partnerlerinin, misyon, vizyon ve hedefleriyle örtüşen; kendisine, sosyal paydaşlarına ve topluma değer katan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini ( KSS) en etkin bir şekilde hayata geçirebilmesi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir.

Müşterilerinin kurumsal itibarını arttıracak ve marka değerini yükseltecek stratejik değer taşıyan birçok başarılı çalışmaya imza atan firmamız, danışmanlık yaptığı kurulara; tarihi ve kültürel miras, eğitim, çevre, spor, sağlık, insan hakları, ulusal ya da bölgesel tanıtım gibi farklı alanlarda hayata geçirilebilecek özel proje seçenekleri sunar.​


Avea Callpex Yozgat Çağrı Merkezi Açılışı 

ETKİNLİK YÖNETİMİ

Farklı amaçlara yönelik gerçekleştirilen kurumsal etkinlikler, hedef kitle diye adlandırdığımız sosyal paydaşlarla sıcak temas kurmanızı sağlar. Tüm süreçleri, iş ve iletişim hedeflerine uygun biçimde kurgulanmış bir etkinlik ile kurumsal mesajlarınız hedef kitleye ilk ağızdan sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilir.

Bayi ve eğitim toplantılarından, ürün lansmanlarına, doğrudan satış aktivitelerinden, road show’lara kadar her türlü organizasyon ihtiyacınızda, profesyonel bakış açışıyla yüksek kalitede hizmet sunan Alya İletişim Danışmanlığı, hangi mesajın nasıl bir etkinlikle en iyi şekilde hedef kitleye ulaşacağını saptar.


Stratejik iş ortaklarının kurumsal itibarını yükseltmek için sponsorluk önerilerini ve projelerini özenle ele alan kurumumuz, yapılan sponsorluğun kurum kültürüne uygun olması, kurumun marka vaadi ve kurumsal kimliği ile örtüşmesi, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisiyle uyumu, hedef kitlesini kucaklaması gibi konularda son derece titiz bir tutum sergiler.

Gerçekleştirilen sponsorluk çalışmalarını, diğer iletişim faaliyetleriyle destekleyen ve bu yönde çalışmalar yürüten firmamız; kurum ile sosyal paydaşlar arasında duygusal bir bağ kurarak, kamuoyu gözünde pozitif algının yaratılmasına olanak tanır.KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ALYA İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Hizmetlerimiz